Limerick zoeken
Volg @limerickvdweek

Hoe schrijf ik een limerick?

Een limerick is een dichtvorm met een vrij strak metrum. In de eerste regel wordt meestal een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam. De regels 1, 2 en 5 rijmen op elkaar en de kortere regels 3 en 4 rijmen op elkaar (rijmschema: a a b b a);

Regel 1, 2 en 5 bevatten 9 lettergrepen, regel 3 en 4 bevatten 5 lettergrepen. Op onze site hoeft men daar niet zo strict aan te voldoen.

Een limerick heeft vaak een wat dubbelzinnige inhoud, soms kan ze zelfs zeer grof zijn. Veel limericks beginnen met 'er was eens een (persoon/dier) uit (plaatsnaam)'. De laatste regel is een soort pointe of uitsmijter.

Een limerick heeft ook altijd een titel. Die is kort en is soms zelfs een dubbelzinnig grapje.

Geschiedenis

Waar de naam vandaan komt is niet duidelijk. In Wikipedia staat dat het vermoedelijk terug te voeren is op het Ierse plaatsje Limerick en wel in een gedicht van de Maigue dichters. Die maakten een onzin-vers met als refrein "Will [or won't] you come (up) to Limerick?".
De naam "Limerick" werd voor het eerst gebruikt als type-naam voor dit soort gedichten in een krant (The New Brunswick) uit 1880.

Het is in 2011 precies honderd jaar geleden dat de limerick in Nederland werd geïntroduceerd door Ko Doncker.

Copyright©2011 Limerick van de week
Realisatie door Eke van Batenburg
This website uses statistical cookies only (cookie info).